SZR "POMAK"
     21470 Bački Petrovac, Novosadska bb
 
     vl. Slobodan Šijaković
 
     Tel:             +381 21 781 299
                        +381 21 781 390
 
     Tel/fax:      +381 21 780 460
 
     E-mail: pomak@neobee.net
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proizvodimo:

        - spojničke elemente                                                      - linije za proizvodnju
        - fazonske komade                                                            šećernog sirupa i gaziranih
          (T-komad, lukovi)                                                           sokova
        - leptir slavine                                                                - linije za proizvodnju
        - trokrake slavine                                                             šampona
        - kose ventile                                                                 - sudove pod pritiskom
        - nepovratne ventile                                                      - sudove raznih veličina
        - pneumatske aktuatore                                                   i oblika po zahtevu kupca
        - elemente po datom crtežu kupca                                - i drugo
        - linije za preradu mleka 
          (mini mlekare)